Courses

KURSUS YANG DITAWARKAN

Be Wise. Be Techologist.


SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA


DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

DIPLOMA TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA DAN APLIKASI WEB

SYARAT KELAYAKAN

 1. Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 2. Kepujian 3 matapelajaran setara SPM termasuk Bahasa Melayu BM 1104
 3. Mencapai sekurang-kurangnya gred C bagi mata pelajaran Matematik di peringkat SVM.
 4. Menduduki modul Tambahan kursus Matematik yang telah ditetapkan bagi pelajar yang tidak mencapai gred C.

CIRI-CIRI PROGRAM

 1. Di dalam program ini, perlajar perlu memenuhi 90 jam kredit sepanjang lima semester termasuklah semester untuk berparaktikal di industri iaitu On-The-Job Training. Program ini menekankan kemahiran kebolehkerjaan dalam diri pelajar sesuai dengan visi dan misi BPLTV iaitu:

VISI

Peneraju Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Yang Unggul.

MISI

Memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM

 1. Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin teknologi maklumat;
 2. Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi;
 3. Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan; dan
 4. Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjanghayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin teknologi maklumat.


SETERUSNYA..

SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA

SIJIL SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA DAN APLIKASI WEB

SYARAT KELAYAKAN

 1. Lulus Sijil Vokasional Malaysia (SVM)
 2. Kepujian 3 matapelajaran setara SPM termasuk Bahasa Melayu BM 1104
 3. Mencapai sekurang-kurangnya gred C bagi mata pelajaran Matematik di peringkat SVM.
 4. Menduduki modul Tambahan kursus Matematik yang telah ditetapkan bagi pelajar yang tidak mencapai gred C.

CIRI-CIRI PROGRAM

 1. Di dalam program ini, perlajar perlu memenuhi 90 jam kredit sepanjang lima semester termasuklah semester untuk berparaktikal di industri iaitu On-The-Job Training. Program ini menekankan kemahiran kebolehkerjaan dalam diri pelajar sesuai dengan visi dan misi BPLTV iaitu:

VISI

Peneraju Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Yang Unggul.

MISI

Memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional melalui pelaksanaan program yang berkualiti.

OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM

 1. Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin teknologi maklumat;
 2. Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi;
 3. Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan; dan
 4. Berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjanghayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin teknologi maklumat.


SETERUSNYA..


HALAMAN UTAMA