About Us

PENSYARAH
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Be Wise. Be Techologist.

SINOPSIS
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Jabatan Teknologi Maklumat di Kolej Vokasional Perdagangan menawarkan program Diploma Teknologi Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web. Program sijil dan diploma bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan yang mantap dalam bidang pengaturcaraan dan pembangunan sistem.

Diploma ini menyediakan pelajar mengenai struktur, konfigurasi, rekabentuk pangkalan data dan hubungkaitnya dengan pembangunan sistem sebagai perantara atau User Interface (UI). Walaupun program ini meliputi kedua-dua perkakasan dan perisian, program ini memberi tumpuan kepada kemahiran pembangunan sistem.


INFO PBC


INFO JABATAN


PANEL PENASIHAT

CARTA ORGANISASI PUSAT BERTAULIAH CAWANGAN KOLEJ VOKASIONAL PERDAGAGAN


Tn Haji Roslan Bin Ab Aziz

PENGARAH

KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN 

Ustaz Khairul Anuar bin Ramlan

 PENGURUS PUSAT BERTAULIAH

PENOLONG PENGURUS PUSAT BERTAULIAH

Puan Zaleha binti Salleh

KETUA JAMINAN KUALITI

Pn Noridah binti Salmo

KETUA JABATAN PENILAIAN & PENTAKSIRAN

KETUA PENYELARAS PUSAT BERTAULIAH

PENOLONG KETUA PENYELARAS PUSAT BERTAULIAH

SETIAUSAHA PUSAT BERTAULIAH

CARTA ORGANISASI
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

KETUA JABATAN

IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 

UTHM

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SISTEM CERDAS)

UITM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 5

IT – 010 – 5 : 2013 SYSTEM IMPLEMENTATION & INTEGRATION

KETUA PROGRAM

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL 

UTHM

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN

UTM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 4

IT – 010 – 4 : 2013 SYSTEM MODULE DEVELOPMENT

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB 

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 

UTM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 5

IT – 010 – 5 : 2013 SYSTEM IMPLEMENTATION & INTEGRATION

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI REKABENTUK KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 5

IT – 010 – 5 : 2013 SYSTEM IMPLEMENTATION & INTEGRATION

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT 

UTHM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 4

IT – 010 – 4 : 2013SYSTEM MODULE DEVELOPMENT

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA  SAINS (SAINS KOMPUTER)

UTM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 4

IT – 010 – 4 : 2013SYSTEM MODULE DEVELOPMENT

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

UPSI

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI

PENSYARAH

TEKNOLOGI SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN DATA & APLIKASI WEB

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 

UUM

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA TAHAP 3 IT-10-3: 2016 PEMBANGUNAN APLIKASI


HALAMAN UTAMA