TAC

PENASIHAT TEKNIKAL DAN AKADEMIK

Be Wise. Be Techologist.

PANEL PENASIHAT AKADEMIK DAN TEKNIKAL

Pensyarah Kanan

Fakulti Kejuruteraan,

Universiti Teknologi Malaysia,

Pensyarah Kanan,

Fakulti Kejuruteraan,

Universiti Teknologi Malaysia

Managing Director

Infinite Loop Media Sdn. Bhd.

Chief Executive Officer

Micro Semiconductor Sdn. Bhd.

Chief Executive Officer

Dreamztech (M) Sdn. Bhd.

Alumni

AKTIVITI BERSAMA PANEL PENASIHAT

Bengkel Inovasi di UTM
Bengkel Inovasi di UTM
Bengkel Inovasi di UTM
Bengkel Inovasi di UTM

Previous
Next

ON-THE-JOB TRAINING

Pemantauan On-The-Job Training
Pemantauan On-The-Job Training yang dilakukan oleh Pensyarah Penilai Organisasi
Pemantauan On-The-Job Training
Pemantauan On-The-Job Training yang dilakukan oleh Pensyarah Penilai Organisasi
Pemantauan On-The-Job Training
Pemantauan On-The-Job Training yang dilakukan oleh Pensyarah Penilai Organisasi

Previous
Next

LETTER OF INVENT (LOI)

LOI Safwa Global Venture (M) Sdn. Bhd.
Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.
LOI Safwa Global Venture (M) Sdn. Bhd.
Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.
LOI Safwa Global Venture (M) Sdn. Bhd.
Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.
LOI Safwa Global Venture (M) Sdn. Bhd.
Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.
LOI Safwa Global Venture (M) Sdn. Bhd.
Safwa Global Venture (M) Sdn Bhd, Nusajaya.
LOI Leading Quantum Consultancy Sdn. Bhd.
Leading Quantum Consultancy Sdn Bhd
LOI Leading Quantum Consultancy Sdn. Bhd.
Leading Quantum Consultancy Sdn Bhd
LOI Leading Quantum Consultancy Sdn. Bhd.
Leading Quantum Consultancy Sdn Bhd
LOI Leading Quantum Consultancy Sdn. Bhd.
Leading Quantum Consultancy Sdn Bhd
LOI Dreamztech
Dreamztech(M) Sdn. bhd.
LOI Dreamztech
Dreamztech(M) Sdn. bhd.
LOI Dreamztech
Dreamztech(M) Sdn. bhd.
LOI Dreamztech
Dreamztech(M) Sdn. bhd.
LOI Dreamztech
Dreamztech(M) Sdn. bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.
LOI Infinite Loop Media
Infinite Loop Media Sdn. Bhd.

Previous
Next

HALAMAN UTAMA